Charakteryzacja - Mikroskopia sił atomowych (AFM)

Mikroskopia sił atomowych (AFM)

Opis

Mikroskop sił atomowych (AFM) jest rodzajem mikroskopu ze skanującą sondą. Mikroskop Bruker Dimension Icon umożliwia uzyskanie obrazu powierzchni wysoką (nanometrową) zdolność rozdzielczością w kierunku osi Z nawet ~ 1-2 Å, dzięki wykorzystaniu modu „PeakForce Tapping” i sond azotkowo-krzemowych, wyposażonych w bardzo ostre igły (promień końcówki 2 nm). W odróżnieniu od trybu kontaktowego i przerywanego kontaktu, tryb ten znacząco zmniejsza siłę, a tym samym powierzchnię oddziaływania sondy z próbką, poprawiając tym samym rozdzielczość w płaszczyźnie XY skanowanego obrazu i jest mniej destruktywny dla sondy oraz badanej próbki. Mikroskop jest wyposażony jest w trzy tryby do pomiaru morfologii powierzchni, a także liczne mody pozwalające na analizę właściwości fizycznych badanych materiałów.

 

Parametry

 • Zakres skanowanie w płaszczyźnie X-Y: 60x60 μm (maksymalny), 10x10 μm (typowy)
 • Zakres w osi Z: 9 - 10 μm
 • Rozmiar badanej próbki: 21 cm
 • Próżniowy uchwyt do próbek:
 • Przyrządy optyczne:
  • 5-megapikselowy aparat cyfrowy
  • pole widzenia: 180 - 1465 μm
  • zoom cyfrowy i elektryczna regulacja ostrości
 • Oprogramowanie: NanoScope
 • Izolacja drgań: pneumatyczna
 • Izolacja hałasu: do 85 dBC

 

Zastosowania

Za pomocą mikroskopu AFM można uzyskać mikroskopowe mapy obrazujące zarówno ukształtowanie powierzchni, jak i jej właściwości fizyczne, takie jak: gładkość, tarcie, adhezję, rozkład ładunku elektrostatycznego, przewodność elektryczna, struktura domen magnetycznych, potencjał powierzchniowy. Pomiary AFM umożliwiają analizę powierzchni różnego rodzaju struktur o gładkiej jak i bardziej rozbudowanej powierzchni (tj. cienkie warstwy, nanosłupki czy kropki kwantowe) o wartości średniej kwadratowej chropowatości powierzchni (RMS) wynoszącej od poniżej 1 nm do około 100 nm.

Mikroskop sił atomowych z możliwością badania powierzchni próbek o średnicy do 21 cm.

Sonda azotkowo-krzemowa wyposażona w bardzo ostrą igłę (promień końcówki - 2 nm).

Skany powierzchni (10 x 10 µm) cienkich warstw tlenkowych (lewy) i kropek kwantowych (prawy).