Materiały - Tlenkowe warstwy kompozytowe

Tlenkowe warstwy kompozytowe

Opis

Tlenkowe warstwy kompozytowe wykonywane są metodą osadzania warstw atomowych (ALD) na dowolnym podłożu (np.: Si, GaN, SiC, grafen, SiO2, tworzywa naturalne i sztuczne,  a zwłaszcza na powierzchni włókien itp). Materiały powstają w procesie chemicznym w trakcie reakcji podwójnej wymiany z dwóch reagentów (prekursorów) takich jak prekursor tlenowy oraz prekursor metalu. Warstwy kompozytowe mogą składać się z przekładek z materiałów tlenkowych o grubości nanometrowej. Tlenki mogą być otrzymywane w zakresie temperatur od 25°C do 300°C w zależności od zastosowanych prekursorów. Maksymalna wielkość podłoża wynosi 20 cm średnicy.

 

Parametry

 • Materiały: ZnO, Al2O3, TiO2, HfO2, ZrO2
 • Grubość: 10 - 3000 nm
 • Kontrolowany wzrost w skali nanometrowej
 • Tempo wzrostu: 0.1 - 0.4 nm/min
 • Właściwości hydrofobowe
 • Właściwości bakteriobójcze
 • Oporność: >108Ωcm (dielektryki), >0.001Ωcm (ZnO)
 • Chropowatość powierzchni: 0.2 nm < RMS < 30 nm
 • Przerwa energetyczna: > 3 eV
 • Wysoki współczynnik załamania (635 nm): > 1.6
 • Względna przenikalność elektryczna (dielektryki): > 9
 • Średnia transmisja w zakresie widzialnym: >80%
 • Jednorodność pokrycia
 • Jednorodne pokrycie podłóż o bardzo rozbudowanej (trójwymiarowej) powierzchni

 

Zastosowania

Badane tlenki o szerokiej przerwie energetycznej łączą w sobie pożądane parametry optyczne, elektryczne i strukturalne (np.: różne wartości współczynników załamania, różne właściwości elektryczne, różne wartości przerwy energetycznej itp.). Takie właściwości oznaczają możliwość stosowania wieloskładnikowych warstw jako izolatory w przyrządach elektronicznych, jako materiały o zmiennej oporności w pamięciach elektronicznych, jako powłoki optyczne o różnych współczynnikach załamania w laserach i mikroskopach, a także jako warstwy zabezpieczające.

 

Zgłoszenie patentowe:  P.395639 (13-07- 2011)

Tlenkowa warstwa kompozytowa Al2O3:HfO2 otrzymana metodą ALD na podłożu krzemowym. Grubości warstw Al2O3 oraz HfO2 wynosiły odpowiednio 16  i 4 nm.

Gładka powierzchnia (RMS: 0.2 nm) tlenkowej warstwy kompozytowej składającej się z Al2O3 i HfO2 na podłożu krzemowym wykonana za pomocą AFM.

Tlenkowa warstwa kompozytowa składająca się z ZnO i HfO2 otrzymana metodą ALD na podłożu krzemowym.