Materiały - Aktywne luminofory na bazie domieszkowanego
glinianu cynku

Aktywne luminofory na bazie domieszkowanego
glinianu cynku

Wprowadzenie

Glinian cynku (ZnAl2O4) jest materiałem o potencjale aplikacyjnym ze względu na dużą odporność mechaniczną oraz stabilność termiczną. Przerwa wzbroniona rzędu 3,8 eV pozwala na zastosowania ZnAl2O4 w optoelektronice jako luminofory. W tym celu domieszkujemy ten materiał jonami ziem rzadkich. Domieszkowanie jonami lantanowców pozwala na uzyskanie emisji luminescencji o kontrolowanym kolorze.

 

W skrócie:

  • Wysoka intensywność luminescencji w zakresie widzialnym
  • Stabilność w zawiesinach wodnych i kwaśnych
  • Możliwość domieszkowania pierwiastkami przejściowymi i lantanowcami
  • Bioobojętny
  • Rozmiary 10-60 nm
  • Wąski rozkład wielkości krystalitów

 

Zastosowanie

Możliwość zastosowania materiału w źródłach światła, wyświetlaczach, detektorach gazów, biomarkerach. Znana jest jego aktywność w katalizowaniu wielu reakcji wliczając reakcję syntezy biopaliwa.

Obraz SEM nanoproszku spinelu cynkowo-glinowego domieszkowanego europem.

Widmo emisji luminescencji spinelu cynkowo glinowego domieszkowanego europem.