Usługi technologiczne - Mineralizacja solwotermalna mikrofalowa substancji nieorganicznych i organicznych

Mineralizacja solwotermalna mikrofalowa substancji nieorganicznych i organicznych

Wprowadzenie

Do celów analitycznych lub produkcyjnych oferowana jest usługa mineralizacji substancji nieorganicznych (metale, tlenki metali, półprzewodniki), organicznych oraz biologicznych (tkanki, pożywienie, biopolimery). Mineralizacja i przeprowadzenie do roztworu są niezbędne przy analizie składu stopów i stali, analizie składników i zawartości minerałów w pożywieniu, przy analizie zanieczyszczeń w produktach syntezy, badaniu zawartości metali w tkankach. Możliwe jest także mikrofalowe solwotermalne trawienie substancji, gdy proces jest utrudniony w standardowych warunkach.

 

W skrócie:

  • Szybkie przeprowadzenie do roztworu wielu substancji
  • Masa mineralizowanej substancji do 1,5 g
  • Czyste warunki mineralizacji
  • Maksymalna temperatura mineralizacji 300oC
  • Indywidualny dobór rozpuszczalnika i parametrów procesu
  • Procesy trawienia

 

Stalowy płaszcz mineralizatora mikrofalowego.