Materiały - Aktywne optycznie materiały na bazie nanokrystalicznego tlenku cynku

Aktywne optycznie materiały na bazie nanokrystalicznego tlenku cynku

Wprowadzenie

Tlenek cynku stosowany jest szeroko w przemyśle ceramicznym, do produkcji katalizatorów, warystorów czy ferrytów. Ze względu na szeroką przerwę wzbronioną 3,2 eV nadaje się jako materiał aktywny w źródłach światła widzialnego. Posiada właściwości piroelektryczne i piezoelektryczne. ZnO jest półprzewodnikiem typu n.

Opracowano niskotemperaturową technologie wytwarzania tego materiału o wysokiej jakości strukturalnej i kontrolowanym rozmiarze. Dla takich nanoproszków obserwowana jest wyłacznie luminescencja ekscytonowa.

Otrzymane nanoproszki testowane były do zastosowań biologicznych (jako biomarkery) i fotowoltaicznych, w komórkach trzeciej generacji.

 

 

W skrócie:

  • ZnO domieszkowany pierwiastkami przejściowymi i lantanowcami
  • Kontrola nad kształtem i wielkością krystalitów
  • Biozgodny

 

Zastosowanie

Możliwość wykorzystanie do produkcji leków, w fotowoltaice, w procesach fotorozszczepienia wody.

 

Obraz SEM nanokryształów tlenku cynku.

Widmo katodoluminescencji tlenku cynku uzyskanego metodą hydrotermalną mikrofalową.