Materiały - Nanokrystaliczne luminofory na bazie tlenku itru

Nanokrystaliczne luminofory na bazie tlenku itru

Wprowadzenie

Tlenek itru jest doskonałą matrycą dla domieszkowania jonami aktywującymi luminescencję. Domieszkowanie różnymi jonami w odpowiednich proporcjach pozwala kontrolować kolor emisji luminescencji i dobór widm ekscytacji aby dostosować materiał do konkretnych zastosowań.  Luminofory bazujące na domieszkowanym tlenku itru wykazują dużą intensywność luminescencji, są odporne chemicznie i termicznie. Tlenek itru otrzymywany w IFPAN pozwala na uzyskanie emisji w zakresie widzialnym.

 

W skrócie:

  • Wysoka intensywność luminescencji
  • Wysoka odporność chemiczna i termiczna
  • Wąski rozkład wielkości krystalitów
  • Czystość fazowa
  • Materiał bioobojętny
  • Możliwość kontroli koloru luminescencji

 

Zastosowania

Materiał oferuje gigantyczny potencjał w medycznej diagnozie i terapii.

 

Obraz SEM nanokryształów tlenku itru