Materiały - Przewodzące warstwy tlenku cynku domieszkowanego
glinem

Przewodzące warstwy tlenku cynku domieszkowanego
glinem

Opis

Przewodzące warstwy tlenku cynku domieszkowanego glinem (ZnO:Al) są osadzane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) na dowolnych podłożach, w optymalnej temperaturze do 200 oC zapewniającej bardzo niskie oporności właściwe. Przewodzące warstwy ZnO:Al otrzymane techniką ALD charakteryzują się wysoką transmisją optyczną w przedziale widzialnym. takie warstwy mogą znależć liczne zastosowania w elektronice, optoelektronice i fotowoltaice.

 

Parametry

  • Grubość warstw: < 1 mikrometr
  • Transmisja optyczna: ~90 %
  • Typ nośników: n
  • Oporność: ~10-4Ωcm
  • Niskie opornośći powierzchniowe: nawet <10 Ω/kw.
  • Jednorodność rozkładu domieszki

 

Zastosowania

  • przezroczyste elektrody
  • elektronika organiczna

Oporność warstw ZnO:Al o grubości 200 nm, osadzonych na szkle metodą ALD, w zależności od zawartości glinu (w % at.)

Transmisja optyczna warstw ZnO:Al o różnych grubościach otrzymanych na szkle metodą ALD