Charakteryzacja - Pomiary składu i dystrybucji pierwiastków EDX

Pomiary składu i dystrybucji pierwiastków EDX

Opis

Spektroskopia rentgenowska z dyspersją energetyczną (ang. Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) - EDX wykorzystuje charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie emitowane z próbki pod wpływem bombardowania wysokoenergetyczną wiązką elektronów. Metoda ta umożliwia niezwykle szybką analizę składu pierwiastkowego w ciałach stałych, w szczególności półprzewodnikach (również szerokoprzerwowych) oraz materiałach półizolujących. Integracja ze skaningowym mikroskopem elektronowym wysokiej rozdzielczości umożliwia badania korelacji morfologii powierzchni z mapami rozkładu pierwiastków.

 

Analiza EDX umożliwia:

  • Analizę jakościową i ilościową składu pierwiastkowego – widma zbierane z wybranego punktu, wzdłuż zadanej linii lub obszaru na próbce

  • Badania rozkładu pierwiastków w próbce w postaci map sprzężonych z obrazem mikroskopowym

 

Parametry

  • Identyfikowane pierwiastki: cięższe niż Be

  • Rozdzielczość energetyczna: 130 eV (FWHM) –  Mn Kα

  • Limit detekcji: 0.1– 0.3 %

  • Rozdzielczość przestrzenna – małe Z: 1-5 µm3, wysokie Z: 0.2 – 1 µm3

  • Maksymalna średnica próbki: 5 cali

  • Detektor Thermo Scientific UltraDry SDD i systemem do analiz Noran System 7 zintegrowany ze skaningowym mikroskopem elektronowym Hitachi SU-70

Skaningowy mikroskop elektronowy Hitachi SU-70.

Skan liniowy wielowarstwowej próbki CdPbTe.

Mapy rozkładu pierwsiatków.