Usługi technologiczne - Pomiary fotoluminescencji

Pomiary fotoluminescencji

Opis

Spektrofluorymetr Horiba/Jobin-Yvon Fluorolog-3 wyposażony w 450W lampę ksenonową oraz różnego rodzaju detektory (fotopowielacz Hamamatsu R928P na zakres UV-visible, fotopowielacz Hamamatsu R2658P na zakres UV-vis-NIR, chłodzony półprzewodnikowy detektor  PbS na zakres NIR-IR). Niskotemperaturowe pomiary są możliwe przy użyciu specjalne dedykowanego kriostatu helowego Janis. Oprócz ciągłej ekscytacji z lampy ksenonowej    możliwa jest także impulsowa ekscytacja za pomocą szeregu diod impulsowych.  

 

Parametry

Główne możliwości oraz tryby pomiarowe:

  • ciągła ekscytacja w zakresie od 200 do 1150 nm;
  • impulsowa ekscytacja przy 264, 371, 304, 405, 978 nm;
  • rejestracja emisji od 300 do 3000 nm;
  • temperaturowy zakres od 4 do 330 K;
  • rejestracja widm fotoluminescencji (PL);
  • rejestracja widm ekscytacji fotoluminescencji (PLE);
  • rejestracja kinetyk zaniku luminescencji z czasami zaniku od 20 ns do 10 ms.

 

Zastosowania

Pomiary widm fotoluminescencji, widm ekscytacji luminescencji oraz kinetyk zaniku luminescencji dla próbek twardych objętościowych, proszkowych lub ciekłych.

 

 

 

Spektrofluorymetr Fluorolog-3 (Horiba Jobin-Yvon).

Spectrofluorometer UV/VIS/IR Solar CM 2203.

Widmo fotoluminescencji dla epitaksjalnej warstw tlenku cynku.