Charakteryzacja - Spektroskopia w podczerwieni (FTIR)

Spektroskopia w podczerwieni (FTIR)

Opis

Spektrometr umożliwia badanie próbek stałych i ciekłych w zakresie średniej podczerwieni. Urządzenie wyposażone jest w niezbędne systemy optyczne, akcesoria oraz interaktywne oprogramowanie do rejestracji widm w podczerwieni dwoma technikami: transmisji i ATR (Attenuated Total Reflection). Zaletą spektrometru FTIR Nicolet iS5 jest jego kompaktowa konstrukcja (masa spektrometru to 10 kg, a wymiary podstawy to 35 x 30 cm). Taka konstrukcja sprawia, że spektrometr jest urządzeniem mobilnym (pomiary mogą być prowadzone w różnych laboratoriach). Ponadto urządzenie wyposażone jest w interferometr z dynamicznym justowaniem w czasie rzeczywistym zapewniający, że system w trakcie skanowania zawsze zachowuje optymalne ustawienie niezależnie od zmian temperatury, wibracji i innych zakłóceń.

Oprogramowanie spektrometru umożliwia przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca oraz tworzenie własnych bibliotek.

 

Parametry:

  • Zakres spektralny: 4000 – 350 cm-1
  • Rozdzielczość: <0.8 cm-1
  • Rozdzielacz  wiązki: Ge/KBr
  • Detektor: DLaTGS
  • Ceramiczne wysokoenergetyczne źródło promieniowania IR - EverGlo™
  • Stosunek sygnału do szumu: 22 000:1 (skan 1 min)

 

Zastosowanie

Spektroskopia FTIR obejmuje rejestrację i analizę widm oscylacyjnych badanych związków w różnej postaci i stanie skupienia. Analiza polega na identyfikacji grup funkcyjnych obecnych w badanym materiale. Spektroskopię IR można również stosować do monitorowania przebiegu reakcji chemicznych poprzez śledzenie zmian jakim ulegają wiązania chemiczne reagentów.

Spektrometr FTIR – Nicolet iS5 firmy Thermo Scientific z przystawką ATR z kryształem z diamentu do szybkich analiz ciał stałych i cieczy bez konieczności przygotowania próbek. Ze względu na wysoką odporność mechaniczną i chemiczną kryształu analizującego przystawka umożliwia pomiary materiałów twardych, kruchych oraz chemicznie agresywnych.

Przystawka do pomiarów transmisyjnych. Przystawka jest stabilnie mocowana w przedziale pomiarowym i integruje się z obudową spektrometru.

Rozbieralna kuweta transmisyjna do pomiarów widm cieczy z zestawem przekładek o grubości 0.015-0.5mm z okienkami KBr.