Usługi technologiczne - Pokrycia antybakteryjne

Pokrycia antybakteryjne

Opis

Opracowaliśmy metodę wytwarzania powłok antybakteryjnych w postaci cienkich warstw tlenkowych o działaniu bakteriobójczym. Warstwy osadzane są w procesie osadzania warstw atomowych (ALD) w niskich temperaturach, zwykle poniżej 100ºC, co umożliwia pokrywanie powierzchni materiałów metalicznych, tworzyw naturalnych i sztucznych, a zwłaszcza włókien. Pokryte takimi powłokami materiały mogą być wykorzystywane w szeroko pojętej medycynie jako elementy ochrony osobistej (maseczki ochronne), czy też jako przyrządy medyczne i/lub narzędzia chirurgiczne, narażone na działanie bakterii i wirusów (zwłaszcza typu Escherichia coli, czy Staphylococcus aureus).

 

Parametry

W celu określenia wpływu pokrycia powierzchni badanymi warstwami (ZnO, Al2O3, TiO2, HfO2, ZrO2) na szczepy bakterii zastosowano metodę krążkowo-dyfuzyjną zwykle stosowaną do określania wrażliwości na leki. Krążki bibułowe pokryte warstwą atomową badanych tlenków nakładano na podłoże Mueller-Hinton agar (BioMórieux), na którym wcześniej wykonano posiew dywanowy zawiesiny bakteryjnej w roztworze soli fizjologicznej (0,5 wg skali McFarlanda).

W badaniach użyto trzech szczepów bakteryjnych:

  1. Staphylococcus aureus ATCC 14.001 - szczep referencyjny o heterogennej oporności na metcylinę
  2. Staphytoccous aureus MRSAl9 oraz
  3. Escherichia coli niehemolityczny.

 

Zastosowania

Opracowana metoda pokrywania różnego rodzaju powierzchni monowarstwami tlenków metali może być niezwykle pomocna przy ograniczeniu nakładów energii i wody na procesy technologiczne mające na celu eliminację drobnoustrojów (sterylizacja cieplna, czy chemiczna), szczególnie w przypadku przemysłu spożywczego, technologii produkcji pasz i produkcji zwierzęcej. Potencjalne zastosowanie mogą też znaleźć w medycynie, weterynarii i w szeroko rozumianej opiece zdrowotnej.

 

Zgłoszenie patentowe:  P.406853 (15-01-2014)

Skalpele medyczne pokryte różnymi warstwami tlenkowymi oraz skalpel bez pokrycia.

Bibuły pokryte warstwami tlenkowymi w ciekłej pożywce bakteryjnej z widoczną strefą zahamowania rozwoju bakterii Staphylococcus aureus ATCC.