Kontakt

Osoby kontaktowe:

prof. dr hab. Marek Godlewski, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl, tel: (+48) 22 116 32 57

prof. dr hab. Leszek Sirko, e-mail: director@ifpan.edu.pl, tel: + 48 22 116 2111

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (+48) 22 843 70 01 | fax: (+48) 22 843 09 26 | www.ifpan.edu.pl
NIP: 525-000-92-75, Regon: 000326061