Usługi technologiczne - Ultradźwiękowa homogenizacja substancji nieorganicznych
i organicznych

Opis

 

Oferowana jest usługa ultradźwiękowej homogenizacji substancji w zawiesinach wodnych. Usługa pozwala na rozdzielanie granul lub ziaren substancji, tworzenie wodnych zawiesin substancji trudno mieszających się z wodą, mieszanie kilku substancji poprzez medium wodne, rozdrabnianie preparatów biologicznych.

 

  • Czas homogenizacji zależny od materiału
  • Wysoka moc procesu

 

Homogenizacja jest możliwa w warunkach oddziaływania ultradźwięków wysokiej mocy dla substancji trudno mieszających się oraz w warunkach separacji dla preparatów ultraczystych.

 

Emiter ultradźwięków 13 mm.


Osoby do kontaktu: prof. Marek Godlewski, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl, tel: (+48) 22 116 32 57
prof. Leszek Sirko, e-mail: director@ifpan.edu.pl, tel: + 48 22 116 2111
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (+48) 22 843 70 01 | fax: (+48) 22 843 09 26 | www.ifpan.edu.pl
NIP: 525-000-92-75, Regon: 000326061