Materiały - Warstwy tlenku cynku jako platformy SERS

Opis

Platforma do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana skonstruowana jest w oparciu o warstwy tlenku cynku o rozbudowanej powierzchni otrzymane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i pokryte warstwą złota. Platformy otrzymane tą metodą mają bardzo dobre parametry wzmocnienia przy niewielkiej cenie. Niewielka cena proponowanych platform jest możliwa dzięki zastosowaniu taniego materiału (tlenek cynku) oraz taniej metody jego otrzymywania (technika ALD).

 

Parametry

  • Powtarzalność widm w różnych punktach platformy SEARS (rys. 3)
  • Wysoki współczynnik wzmocnienia (106)
  • Biokompatybilność (platformy wykorzystują bezpieczny biologicznie tlenek cynku)

 

Zastosowania

Technika SERS umożliwia wykrywanie śladowych ilości substancji chemicznych, nawet na poziomie pojedynczych molekuł. Stosuje się ją do wykrywania wszelkiego rodzaju molekuł, zarówno wchodzących w skład roztworów, jak też ciał stałych czy  układów biologicznych.

 

Zgłoszenie patentowe: nr  P.406026 (Sposób otrzymywania platformy do badań substancji chemicznych techniką wzmocnionej powierzchniowo spektroskopii Ramana i otrzymana tym sposobem platforma)

Obraz mikroskopu sił atomowych (AFM) powierzchni tlenku cynku wykonanej w technologii ALD i służącej jako platforma SERS.

Widma kwasu p-merkaptobenzoesowego zaadsorbowanego w różnych punktach platformy SERS.

Widmo SERS kokainy zaadsorbowane na platformie SERS bazującej na tlenku cynku otrzymanej technologią ALD.


Osoby do kontaktu: prof. Marek Godlewski, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl, tel: (+48) 22 116 32 57
prof. Leszek Sirko, e-mail: director@ifpan.edu.pl, tel: + 48 22 116 2111
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (+48) 22 843 70 01 | fax: (+48) 22 843 09 26 | www.ifpan.edu.pl
NIP: 525-000-92-75, Regon: 000326061