Usługi technologiczne - Mineralizacja solwotermalna mikrofalowa substancji nieorganicznych i organicznych

Wprowadzenie

Do celów analitycznych lub produkcyjnych oferowana jest usługa mineralizacji substancji nieorganicznych (metale, tlenki metali, półprzewodniki), organicznych oraz biologicznych (tkanki, pożywienie, biopolimery). Mineralizacja i przeprowadzenie do roztworu są niezbędne przy analizie składu stopów i stali, analizie składników i zawartości minerałów w pożywieniu, przy analizie zanieczyszczeń w produktach syntezy, badaniu zawartości metali w tkankach. Możliwe jest także mikrofalowe solwotermalne trawienie substancji, gdy proces jest utrudniony w standardowych warunkach.

 

W skrócie:

  • Szybkie przeprowadzenie do roztworu wielu substancji
  • Masa mineralizowanej substancji do 1,5 g
  • Czyste warunki mineralizacji
  • Maksymalna temperatura mineralizacji 300oC
  • Indywidualny dobór rozpuszczalnika i parametrów procesu
  • Procesy trawienia

 

Stalowy płaszcz mineralizatora mikrofalowego.


Osoby do kontaktu: prof. Marek Godlewski, e-mail: godlew@ifpan.edu.pl, tel: (+48) 22 116 32 57
prof. Leszek Sirko, e-mail: director@ifpan.edu.pl, tel: + 48 22 116 2111
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Aleja Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (+48) 22 843 70 01 | fax: (+48) 22 843 09 26 | www.ifpan.edu.pl
NIP: 525-000-92-75, Regon: 000326061